Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy https://kupaz.pl, dostępny pod adresem internetowym https://kupaz.pl, jest prowadzony przez firmę Ivan Shyriaiev, prowadzonej przez pana Ivan Shyriaiev, prowadzącego indywidualna działalność gospodarcza , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6040240156 , REGON 525487441. biznes.gov.pl/ivan-shyriaiev

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Kontakt ze sklepem

Adres e-mail sklepu: kupazsklep@gmail.com
Numer telefonu sklepu: +48577571257

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Płatności

Akceptowane formy płatności to Karta / Blik / Apple pay / Google Pay. Wszystkie dostępne metody płatności można znaleść na stronie internetowej pośrednika płatności: https://stripe.com

Dostawa

Koszty dostawy są uzależnione od wybranej formy dostawy i są podane przy składaniu zamówienia.
Czas dostawy zależy od lokalizacji i dostępności produktów.

Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
W przypadku reklamacji prosimy o kontakt na adres kupazsklep@gmail.com

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polityką prywatności.
Klienci mają prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych. https://kupaz.pl/polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.